Vi arbetar med miljöfrågor genom att:
- följa gällande miljölagstiftning.
- källsortera spill- och rivningsmaterial.
- vara lyhörda för mer miljöanpassade lösningar.
- välja material så att vi minskar vår miljöpåverkan.
- förnya och miljöanpassa maskiner och utrustning när det är möjligt.

- ställa miljökrav på våra leverantörer.
- hålla en intern dialog om miljöarbete.


Vi uppmuntrar dig som kund att ställa krav på oss!