Kvalitet
Företagets medarbetare och samarbetspartners är alla yrkesskickliga hantverkare. Vår målsättning är att varje projekt ska genomföras med
hög kvalitet, med personligt engagemang, i rätt tid och till rätt kostnad.


Garanti
I garantifrågor gällande privatpersoner följer vi konsumenttjänstlagen
som föreskriver en garantitid på 10 år för tätskiktet i badrum.
Mot företagskunder gäller de garantiregler som reglerar aktuella lagrum.


Vi är behöriga enligt Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV.
bild